Cuốn sách này là tuyển tập các nghiên cứu về chủ đề Sáng tạo, đổi mới Giáo dục đại học để nâng cao khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Tác giả của cuốn sách là các nhà nghiên cứu chủ yếu làm việc tại Anh và Úc, nhưng nghiên cứu của họ vượt ra khỏi hai quốc gia này, dù có vài chương nói về các chương trình đổi mới, sáng tạo của Anh và Úc.

Cuốn sách bao gồm ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất tập trung vào khái niệm về khả năng tìm việc làm (employability) và một vài mô hình tiên tiến giúp các trường đại học nâng cao khả năng tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của mình. Nội dung thứ hai tập trung vào các chương trình thí điểm thành công của một số ngành và trường đại học khác nhau. Nội dung thứ ba tập trung vào phân tích một số chính sách, chương trình của những quốc gia khác nhau giúp các trường đại học nâng cao khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Chủ biên chính của cuốn sách, TS, PGS về Quản lý Giáo dục Đại học, Hong T.M Bui, của ĐH Bath, Vương quốc Anh sẽ vui lòng về Việt Nam chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về chủ đề trên và quản lý giáo dục đai học nói chung. Vui lòng liên hệ tại [email protected]

MỤC LỤC:

Chapter 1: Higher Education, Innovation an Employability – Hong T. M. Bui & Hoa T. M. Nguyen

Chapter 2: Building Multidisciplinary Programmes that Engage Industry: A Critical Task for Higher Education to Enhance Graduate Employability – Hong T. M. Bui

Chapter 3: Entrepreneurship Ecosystems in Higher Education – Maksim Belitski & Keith Heron

Chapter 4: Developing Innovative Student Leadership for Enhanced Graduate Employability – Jill Jameson

Chapter 5: A Systematic Review of Social Innovation in Higher Education Systems as a Driver of Student Employability: The Case of EE Countries – Daniela Petrova Bariakova

Chapter 6: Facilitating Student’s (Doctoral) Transition to the Workplace: A Critical Review – Arvind Upadhyay, Vika Kumar & Jose Arturo Garza-Reyes

Chapter 7: Leading Innovation Centres in Higher Education Institutions in Developing Countries: Ensuring graduate employability – Val Quimno & Dennis Alonzo

Chapter 8: Developing Business Ready Graduates: Teaching Inside Out – Christine Rivers & Justin O’Brien

Chapter 9: Engagement with Asia via the New Colombo Plan: Impact on Australian Students’ career Directions and Employability – Ly Thi Tran, Glen Stafford, Thao Thi Phuong Vu & Mark Rahimi

Chapter 10: Teaching Towards Graduate Attributes: How much does this approach help Australian graduates with employability? – Thanh Pham & Eisuke Saito

Chapter 11: Embedding Entrepreneurial Skills within Computing – Mark Zarb, Chevonne Brady & Roger McDermott

Chapter 12: Entrepreneurship Education and Employability Agenda in Malaysia – Jane Chang & Ainurul Rosli

Chapter 13: Graduate Employability in Vietnam: An Initial Study on Responding of Policy Makers – Ly Thi Pham

Chapter 14: Graduate Employability: Beyond the skills agenda – Thi Tuyet June Tuyet Tran

P/S: Tạm dịch nhanh lời giới thiệu của nhà xuất bản:

Thị trường hóa GD ĐH trên toàn thế giới đã dẫn đến hệ quả làm tăng áp lực đặt ra cho trách nhiệm giải trình của các trường, đặc biệt là về những kết quả đo đếm được của việc học vì nó liên quan trực tiếp tới học phí phải trả. Bao hàm nhiều quan điểm đa dạng trên toàn cầu, cuốn sách “Đổi mới Giáo dục Đại học nhằm Tăng cường Khả năng Tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp” dùng những trường hợp nghiên cứu điển hình ở nhiều nước để giúp những người quản lý và nghiên cứu xem xét vấn đề, ghi nhận (những thông tin/ý tưởng mới) và làm tươi mới khả năng của họ trong việc thu hẹp khoảng cách giữa trường ĐH và thế giới việc làm.

Là một sự đáp ứng kịp thời với nhu cầu cải thiện chất lượng GD ĐH nhằm xây dựng khả năng sẵn sàng làm việc trong thế giới thực cho người học, cuốn sách này:

– Thêm vào chủ đề nghiên cứu này một khía cạnh toàn cầu có ý nghĩa tối quan trọng, và cả những mối quan ngại của xã hội,

– Đưa ra một số nghiên cứu điển hình dựa trên thực tế để người đọc có thể hiểu các trường ĐH có thể thay đổi chương trình đào tạo của mình để tăng cường khả năng tìm việc làm cho sinh viên như thế nào.

– Đem lại những ý tưởng sâu sắc và sáng suốt từ các góc nhìn lý thuyết, thực tiễn và chính sách.

Một điểm rất quan trọng nữa cho bất cứ ai gắn bó với những vấn đề toàn cầu của chủ đề này, là cuốn sách trình bày cả khung lý thuyết lẫn mô hình thực tiễn thông qua việc khám phá những kỹ thuật đổi mới mà các trường ĐH trên thế giới đã áp dụng để nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Có thể đặt mua sách tại đây: https://www.routledge.com/Innovate-Higher-Education-to-Enhance-Graduate-Employability-Rethinking/Bui-Nguyen-Cole/p/book/9780367179861?fbclid=IwAR1-3ZuAj2qB82r5VoX22CfGN0oDbt7-B_gaJLnyKglwiZcbmleALXW_HG0