Phải chăng cái gọi là “phải đạo chính trị”đã đi quá xa?

2856 Views 2 Comments
“Phải đạo chính trị” đã trở thành đồng nghĩa với việc không sẵn lòng tham gia thảo luận với những người được đánh giá là có quan điểm trái với những quan điểm “đúng đắn về chính trị”. Sự“phải đạo chính trị” cực đoan có khả năng phá hủy hoàn …

Kinh doanh ấn phẩm khoa học

5536 Views 0 Comment
Elbakyan là con người lý tưởng một cách tự tin và kiêu hãnh. "Khoa học nên thuộc về các nhà khoa học chứ không phải là các nhà xuất bản". Trong một lá thư gửi tới tòa án, cô trích dẫn Điều 27 của Tuyên bố chung của Liên Hợp …

Quan hệ đối tác xuyên quốc gia trong GDĐH

10492 Views 0 Comment
Những quan hệ và đối tác đang thay đổi giữa các trường ĐH trên toàn cầu không chỉ là vấn đề cạnh tranh giữa các trường và các nước, mà nó có một tác động đến cương vị xã hội của con người, khát vọng giáo dục của họ và …

Về Nghiên cứu Giáo dục (Chương 3)

5056 Views 0 Comment
Bất kể câu hỏi nào mà chúng ta quan tâm, hẳn cũng đã có một ai đó từng quan tâm và tìm cách giải quyết cũng như chúng ta vậy. Chúng ta nên đem những nghiên cứu đang có này vào việc giải quyết vấn đề bản thân mình đang …

Về Nghiên cứu Giáo dục (Chương 2)

8096 Views 0 Comment
Chương này sẽ giới thiệu những biến tố đã được nghiên cứu trong nhiều kiểu nghiên cứu giáo dục khác nhau. Những khái niệm được giới thiệu ở đây sẽ đem lại nền tảng hữu dụng để nắm bắt những ý tưởng được thảo luận trong những chương tiếp theo. …