HÀ GIANG: GIỌT NƯỚC TRÀN LY!

1879 Views 1 Comment
Với một cơ chế tạo ra gian lận, thì việc gian lận chắc chắn sẽ xảy ra, không ở nơi này thì ở nơi khác, hoặc mức độ này hay mức độ khác, bằng cách này hay cách khác. Một cơ chế tốt không thể chỉ trông cậy vào sự …

Nghịch lý công tư

3107 Views 0 Comment
Nhà nước chỉ nên làm những việc mà tư nhân không làm được, hoặc chưa đủ điều kiện để làm. Đó là lý do nhà nước trở thành cần thiết không thể thiếu, và đó là cách làm cho nhà nước trở thành chính danh và hiệu quả.

NGƯỜI TA BỎ THI SAT, CÒN MÌNH?

13466 Views 0 Comment
Có lẽ điều thực tế nhất là những nỗ lực trả việc thi cử về đúng chỗ của nó: nó là phương tiện, chứ không phải là mục đích của việc học. Cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản về khảo thí để xây …