Một vài sự kiện nổi bật trên đây dường như cho thấy một bức tranh không mấy sáng sủa của GDĐH Việt Nam. Tuy vậy, đó không phải là tất cả. Vẫn đang có nhiều thầy cô giáo tận tụy truyền nghề cho thế hệ trẻ bằng tất cả tâm …