(Jamil Salmi and Ly Pham) Salmi, J. and Pham L. (2019). Academic governance and leadership in Vietnam: Trends and challenges. Journal of International and Comparative Education (JICE), 8(2), pp. 103-118.Full text: https://jice.um.edu.my/article/download/20030/10456.

Abstract:

Bài viết đưa ra một bức tranh tổng quan về việc lãnh đạo và quản trị trong hệ thống đại học Việt Nam, cả ở cấp trường lẫn cấp quốc gia và tập trung nhiều hơn vào khu vực công. Bài viết cũng phân tích một số bước phát triển mới trong những chính sách nhằm cải cách GD ĐH. Có những thay đổi đáng kể trong ba thập niên qua về cấu trúc và cơ chế quản trị trong GD ĐH Việt Nam. Những thay đổi này là nhằm đáp ứng nhu cầu phi tập trung hóa và tiến gần hơn tới thực tiễn quốc tế. Tăng cường tự chủ ở các trường công là một thành tựu quan trọng. Tuy vậy, cần chú ý hơn tới cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình. Vai trò của cộng đồng học thuật cũng cần phải được nhấn mạnh hơn thông qua sự tham gia của giới chuyên môn trong quá trình ra quyết định của nhà trường. Tư nhân hóa giáo dục ĐH đóng góp đáng kể cho sự phát triển của hệ thống GD ĐH ở Việt Nam, tuy rằng hoạt động của khu vực tư trong GD ĐH vẫn là tâm điểm của nhiều ý kiến bất đồng do nhận thức rõ về nhu cầu cải thiện chất lượng.