Thông điệp họ gửi đi là rất rõ ràng: "Chúng tôi không cần biết anh học trường nào và có bằng cấp gì, chúng tôi chỉ cần biết anh có làm tốt những việc mà chúng tôi cần hay không mà thôi".