Tha hóa quyền lực trong giáo dục

9061 Views 0 Comment
Tình trạng tha hóa quyền lực có thể phá hủy hết mọi nỗ lực tốt đẹp của chương trình cải cách. Vì thế, cùng với việc cải cách chương trình giáo dục, cải cách thiết chế tổ chức trường học phải là ưu tiên hàng đầu, nếu chúng ta thực …