Giới thiệu sách: “Đổi mới Giáo dục Đại học nhằm Tăng cường Khả năng Tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp” là tập hợp các bài nghiên cứu dùng những trường hợp nghiên cứu điển hình ở nhiều nước để giúp những người quản lý và nghiên cứu xem …