Bắc lại cây cầu đã gãy

2090 Views 0 Comment
Từ bao giờ ta không còn thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ học sinh và thầy cô giáo, cũng như nhà trường nói chung, là một sự hiển nhiên nữa? Từ bao giờ, phong bì và quà cáp được nhiều người xem là đã đủ để nuôi …

VUI BUỒN DỊCH THUẬT

5196 Views 0 Comment
Mỗi ngôn ngữ có những cách nhận thức về thế giới và cách diễn đạt đặc thù không phải lúc nào cũng có thể dịch tuyệt đối chính xác sang ngôn ngữ khác. Vì vậy thường ta chỉ có thể dịch một cách tương đối.