Ly Thi Pham
Vietnam National University Ho Chi Minh City (Viet Nam)

Martin Hayden
Southern Cross University (Australia)

Tóm tắt:

Năng suất nghiên cứu còn thấp của Việt Nam đặc biệt thấy rõ trong khoa học xã hội và nhân văn (KHXH_NV). Mặc dù những nghiên cứu trước đây đã đưa ra khá nhiều cách giải thích, đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu khảo sát chi tiết về chủ đề này. Bài nghiên cứu này tìm hiểu trải nghiệm trong việc nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu của một nhóm học giả gồm 20 người, phần lớn có những thành tựu nhất định trong chuyên ngành của họ thuộc KHXH-NV. Với họ, sự gắn bó với công việc nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu nảy sinh chủ yếu từ ý thức cá nhân về bản sắc học thuật của mình, từ mong muốn thông qua nghiên cứu để làm tốt hơn vai trò giảng dạy, cũng như từ nguyện vọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam bằng những kết quả nghiên cứu của mình. Một vài người cho biết họ cảm thấy áp lực của trường trong việc công bố, một số khác thì cho biết các trường hiện đã có nhiều khích lệ tài chính cho những công bố trên những tập san có chỉ số tác động cao. Những thứ khiến họ nản lòng là tài trợ cho nghiên cứu khá hạn chế, nhất là cơ chế xét duyệt tài trợ. Sự can thiệp vào quyền tự do nghiên cứu/xuất bản có được đề cập, nhưng không người nào tỏ ra e ngại về những kiểm duyệt chính trị. Nhiều người công nhận là công bố trong nước thì dễ dàng hơn so với công bố trên những tập san quốc tế có bình duyệt bởi sự khác biệt trong tiêu chuẩn học thuật. Một vài người cũng cho rằng khả năng tiếng Anh hạn chế là một trở ngại cho công bố quốc tế.

*Thông tin thư viện (APA):

Pham, L., & Hayden, M. (2019). Research in Vietnam: The experience of the humanities and social sciences. Journal of International and Comparative Education, 8(1), 27-40, URL: https://jice.um.edu.my/article/view/17628.

Research In Vietnam: The Experience Of The Humanities And Social Sciences

 Abstract: Vietnam’s low level of research productivity is especially pronounced in the humanities and social sciences. Though previous research has suggested various possible explanations, to date there has been no detailed investigation of the topic. This investigation explored the publishing experiences of a selected sample group of 20 high-achieving and well-regarded Vietnamese scholars from the humanities and social sciences. For these participants, a commitment to research and publishing derived mainly from a personal sense of academic identity, a desire to complement their teaching role by doing research, and a wish to contribute to Vietnam’s social and economic development through their research. Few of them reported feeling institutional pressure to publish, though some reported that their university was now providing financial incentives for publishing in high-impact journals. Disincentives to publishing included funding limitations, and especially limitations associated with approval mechanisms within universities. Interference with the freedom to publish was reported to occur, but none of the participants appeared to be too concerned about political censorship. It was widely considered to be easier to have research reported in national than in international peer-reviewed journals because of the difference in academic standards. A lack of confidence with writing in English was also reported by some participants to be a constraint on publishing in international journals.