VUI BUỒN DỊCH THUẬT

4837 Views 0 Comment
Mỗi ngôn ngữ có những cách nhận thức về thế giới và cách diễn đạt đặc thù không phải lúc nào cũng có thể dịch tuyệt đối chính xác sang ngôn ngữ khác. Vì vậy thường ta chỉ có thể dịch một cách tương đối.

Bất Bình Đẳng Trong Giáo Dục Việt Nam 

23953 Views 0 Comment
Giáo dục phổ thông là trách nhiệm cơ bản của nhà nước, bởi nó liên quan trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực, sự an toàn, ổn định và phát triển của quốc gia. Tự do cạnh tranh hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường thì chắc chắn …