TIN GIẢ – BIẾT TIN AI?

1680 Views 0 Comment
Cái hôm nay bị coi là giả vì thiếu chứng cứ, ngày mai xuất hiện chứng cứ lại biến thành thật. Cái hôm nay cứ tưởng là thật, ngày mai lòi ra thêm một nửa sự thật còn lại, mới biết nó là giả.

BÌNH ĐẲNG NGHĨA LÀ GÌ?

6599 Views 0 Comment
Một xã hội đặt bình đẳng - theo nghĩa bình đẳng về kết quả - lên trước tự do thì sẽ không có cả bình đẳng lẫn tự do. Việc sử dụng vũ lực để đạt được bình đẳng sẽ phá hủy tự do, và vũ lực, được đưa vào …

SỰ THẬT VỀ CHÍNH TRỊ HOA KỲ

4232 Views 0 Comment
Sự thật là hệ thống chính trị ở đất nước này đã bị đánh cắp khỏi người dân Mỹ. Nó đã bị thương mại hóa và bất kể đảng chính trị nào nắm quyền kiểm soát, những vấn đề cốt lõi thực sự sẽ không bao giờ được giải quyết.

Thiên kiến xác nhận

3288 Views 0 Comment
Thông tin mà chúng ta diễn giải bị ảnh hưởng bởi niềm tin hiện có, nghĩa là chúng ta có nhiều khả năng nhớ lại nó. Kết quả là, chúng ta có xu hướng xem nhiều bằng chứng hơn để thực thi thế giới quan của chúng ta. Dữ liệu …

Phải chăng cái gọi là “phải đạo chính trị”đã đi quá xa?

2959 Views 2 Comments
“Phải đạo chính trị” đã trở thành đồng nghĩa với việc không sẵn lòng tham gia thảo luận với những người được đánh giá là có quan điểm trái với những quan điểm “đúng đắn về chính trị”. Sự“phải đạo chính trị” cực đoan có khả năng phá hủy hoàn …

Bắc lại cây cầu đã gãy

2088 Views 0 Comment
Từ bao giờ ta không còn thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ học sinh và thầy cô giáo, cũng như nhà trường nói chung, là một sự hiển nhiên nữa? Từ bao giờ, phong bì và quà cáp được nhiều người xem là đã đủ để nuôi …