Bài toán sư phạm từ góc nhìn hệ thống

3709 Views 1 Comment
Các trường sư phạm cần phải đào tạo ra những người có năng lực tự thay đổi và thích ứng, vì đó sẽ là một trong những điều cần yếu trong một thời đại mà tất cả mọi thứ đều đang thay đổi từng ngày từng giờ, và không ai …