Phải chăng cái gọi là “phải đạo chính trị”đã đi quá xa?

2591 Views 2 Comments
“Phải đạo chính trị” đã trở thành đồng nghĩa với việc không sẵn lòng tham gia thảo luận với những người được đánh giá là có quan điểm trái với những quan điểm “đúng đắn về chính trị”. Sự“phải đạo chính trị” cực đoan có khả năng phá hủy hoàn …

Bắc lại cây cầu đã gãy

1777 Views 0 Comment
Từ bao giờ ta không còn thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ học sinh và thầy cô giáo, cũng như nhà trường nói chung, là một sự hiển nhiên nữa? Từ bao giờ, phong bì và quà cáp được nhiều người xem là đã đủ để nuôi …