Bài toán sư phạm từ góc nhìn hệ thống

3709 Views 1 Comment
Các trường sư phạm cần phải đào tạo ra những người có năng lực tự thay đổi và thích ứng, vì đó sẽ là một trong những điều cần yếu trong một thời đại mà tất cả mọi thứ đều đang thay đổi từng ngày từng giờ, và không ai …

Về chất lượng đầu vào của đại học

6231 Views 1 Comment
Những người điểm thi thấp không nhất thiết là những người kém cỏi, dốt nát, bỏ đi. Những thí sinh có điểm thi quá thấp có thể là những người đã bị lạc hướng, bị cả một nền giáo dục cứng nhắc đè nén những thiên hướng cá nhân, bị …