Ai cũng phải có giải thưởng, hay là Trừng phạt những kẻ thua cuộc: Những mô hình giáo dục mà ta có thể chọn

1103 Views 0 Comment
Thử thách đối với sinh viên Việt Nam là học cách xây dựng ý kiến cá nhân trong một tập thể qua tiếp nhận thông tin được những người có thẩm quyền cung cấp và để cho những thông tin ấy phải trải qua những phân tích có tính chất …