Giáo dục một năm nhìn lại (2016)

4065 Views 0 Comment
Mọi bước đi đổi mới đều cần sự chuẩn bị chu đáo và đặc biệt là cần truyền thông tới tất cả các bên liên quan. Không chỉ giáo viên, mà cả phụ huynh cũng cần được cung cấp thông tin để hiểu rõ ý nghĩa của mỗi sáng kiến …

Giáo dục một năm nhìn lại (2015)

3605 Views 0 Comment
Phản ứng mạnh mẽ của công luận về một số vấn đề nổi cộm cho thấy không gian cho sự tham gia của công chúng vào những vấn đề của giáo dục đang mở ra nhiều hơn, và áp lực đổi mới cũng đang ngày càng lớn.