Chúng ta đang sống trong một bối cảnh mà mọi chuẩn mực đều đang bị thách thức, mọi giá trị đều đang bị đảo lộn, mọi niềm tin đều có thể đổ vỡ. Giáo dục là nơi đặc biệt nhạy cảm với những điều này. Những bất thường mà ta …