Kinh nghiệm xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế của Trung Quốc, Ấn Độ và bài học cho Việt Nam

1405 Views 0 Comment
Nhiều học giả quốc tế khi nghiên cứu thực trạng giáo dục đại học Việt Nam đã thống nhất nhận định Việt Nam không thiếu người tài, cả trong và ngoài nước. Nguồn lực tài chính cũng đã sẵn sàng. Thêm vào đó, dân tộc Việt Nam có một truyền …

Đào tạo giáo viên ở Đông Á

2535 Views 0 Comment
Các nhà giáo dục Đông Á có thể tận dụng những kinh nghiệm của phương Tây trong việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho Đông Á. Nhưng để có một giải pháp triệt để và căn cơ, các nhà khoa học Đông Á cần tự mình xây …