Bất Bình Đẳng Trong Giáo Dục Việt Nam 

24959 Views 0 Comment
Giáo dục phổ thông là trách nhiệm cơ bản của nhà nước, bởi nó liên quan trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực, sự an toàn, ổn định và phát triển của quốc gia. Tự do cạnh tranh hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường thì chắc chắn …

QUÊ HƯƠNG MỖI NGƯỜI CHỈ MỘT….

10675 Views 0 Comment
Có lẽ, với người ở trong nước, quê hương là nơi ta sẻ chia chung một số phận, với người sống ở nước ngoài, quê hương là nơi ta sẻ chia cùng nguồn cội và lịch sử, cùng thừa kế chung một di sản văn hóa tinh thần.

XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI

3919 Views 0 Comment
Phải chăng khả năng trải nghiệm, cảm nhận và tưởng tượng sẽ là điều phân biệt con người với máy móc? Sẽ là thứ khiến chúng ta thấy cuộc đời đáng sống hơn chứ không phải chỉ là lao động, kiếm ăn, và chết?