VUI BUỒN DỊCH THUẬT

5196 Views 0 Comment
Mỗi ngôn ngữ có những cách nhận thức về thế giới và cách diễn đạt đặc thù không phải lúc nào cũng có thể dịch tuyệt đối chính xác sang ngôn ngữ khác. Vì vậy thường ta chỉ có thể dịch một cách tương đối.