Tương lai của giáo dục đại học

3992 Views 0 Comment
Các trường ĐH sẽ không còn lý do để tồn tại nếu họ vẫn tiếp tục hoạt động theo lối truyền thống mà không tính đến một hiện thực là thế hệ i ngày nay thành thạo công nghệ hơn, tiếp thụ một nguồn thông tin lớn hơn cha anh …

Nỗ lực để thay đổi

3240 Views 0 Comment
Một trong những xu hướng chung đáng ghi nhận của giáo dục Việt Nam là tiến gần tới thực tiễn phổ quát trên thế giới. Bản thân giáo dục quốc tế là cực kỳ đa dạng, nhưng dù có nhiều khác biệt tùy theo bối cảnh chính trị và văn …