Hội đồng Trường theo quan điểm doanh nghiệp

7220 Views 2 Comments
HĐT/HĐQT trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam sẽ có một viễn cảnh thực tế hơn khi chúng ta nhìn vấn đề này theo quan điểm doanh nghiệp. Nói cách khác, vai trò thành viên HĐT/HĐQT cần được chuyên nghiệp hóa. Họ phải đáp ứng những đòi hỏi rất …

Bộ làm thay trường, ai làm thay Bộ?

3215 Views 0 Comment
Trách nhiệm giải trình phải có một cơ chế để được thực hiện, chứ không nên chỉ là những lời kêu gọi suông hay dừng lại ở chủ trương. Đó là một trong những điều quan trọng nhất Bộ cần làm để bảo vệ người học và bảo vệ lợi …

Professorships – Who decides?

4499 Views 0 Comment
Academics believe that loosening state control might lead to chaos at the present time, but that in the long run, the market will have the final say, with necessary adjustments, and that university autonomy might provide the opportunity and dynamics for universities to experiment with innovation.

Sinh viên và Hội đồng Trường

3301 Views 0 Comment
Ở Hoa Kỳ, sự có mặt của sinh viên trong HĐT chẳng những là một thực tế phổ biến, mà thậm chí họ còn là thành viên đương nhiên của HĐT, do Hội đồng Giảng viên bầu chọn. Có trường, cựu sinh viên chiếm một nửa tổng số thành viên …