Quản lý chất lượng trong bối cảnh mở rộng GDĐH

4001 Views 0 Comment
Một hệ thống đảm bảo chất lượng lành mạnh là điều rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là nhu cầu tạo ra động lực tự cải thiện, và văn hóa minh bạch trong trách nhiệm giải trình. Bản thân việc mở rộng GDĐH không nên là một mục đích …

Quan hệ đối tác xuyên quốc gia trong GDĐH

10447 Views 0 Comment
Những quan hệ và đối tác đang thay đổi giữa các trường ĐH trên toàn cầu không chỉ là vấn đề cạnh tranh giữa các trường và các nước, mà nó có một tác động đến cương vị xã hội của con người, khát vọng giáo dục của họ và …

Giáo dục Đại học tư ở Đông Á

5423 Views 2 Comments
Trong khi ghi nhận và trân trọng những đặc điểm đã làm nên sự ưu tú của các trường ĐH phương Tây, chúng ta thường ít lưu ý đầy đủ đến những đặc điểm của khu vực, của quốc gia và văn hóa, là điều có tác dụng rất lớn

Tương lai của giáo dục đại học

3992 Views 0 Comment
Các trường ĐH sẽ không còn lý do để tồn tại nếu họ vẫn tiếp tục hoạt động theo lối truyền thống mà không tính đến một hiện thực là thế hệ i ngày nay thành thạo công nghệ hơn, tiếp thụ một nguồn thông tin lớn hơn cha anh …

Sinh viên và Hội đồng Trường

3301 Views 0 Comment
Ở Hoa Kỳ, sự có mặt của sinh viên trong HĐT chẳng những là một thực tế phổ biến, mà thậm chí họ còn là thành viên đương nhiên của HĐT, do Hội đồng Giảng viên bầu chọn. Có trường, cựu sinh viên chiếm một nửa tổng số thành viên …