Trường ĐH biến thành siêu thị

4320 Views 0 Comment
Wal-Mart là một khuynh hướng tương tự trong kinh tế có vẻ như đã và đang xảy ra trong giới hàn lâm. Wal-Mart là một hệ thống siêu thị nổi tiếng với việc giữ số nhân công làm việc toàn thời gian ở mức thấp nhất có thể, trả lương …

Hệ thống Tín chỉ tại các trường ĐH Hoa Kỳ: Lịch sử phát triển, Định nghĩa và Cơ chế hoạt động

4503 Views 0 Comment
Những ý kiến phê phán về hệ thống đào tạo theo tín chỉ bao gồm sự đánh đồng các môn học đối với việc cấp bằng, và thiếu một cơ chế bảo đảm sự tương đương giữa những môn học có thể chuyển đổi. Hệ thống Bologna của Châu Âu …

Ý nghĩa của hệ thống tín chỉ

2660 Views 0 Comment
Hệ thống tín chỉ có thể và cần phải ngăn chận sự trùng lắp, tập trung vào chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ giảng dạy trong một môn nhất định ở một khoa thích hợp. Chẳng hạn, khoa toán nên dạy môn toán cho …