HÀ GIANG: GIỌT NƯỚC TRÀN LY!

1780 Views 1 Comment
Với một cơ chế tạo ra gian lận, thì việc gian lận chắc chắn sẽ xảy ra, không ở nơi này thì ở nơi khác, hoặc mức độ này hay mức độ khác, bằng cách này hay cách khác. Một cơ chế tốt không thể chỉ trông cậy vào sự …

NGƯỜI TA BỎ THI SAT, CÒN MÌNH?

13341 Views 0 Comment
Có lẽ điều thực tế nhất là những nỗ lực trả việc thi cử về đúng chỗ của nó: nó là phương tiện, chứ không phải là mục đích của việc học. Cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản về khảo thí để xây …