Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

10196 Views 0 Comment
Nhiều chiến lược được xây dựng nhằm thu hút và giữ chân những nhà nghiên cứu tài giỏi nhất. Tất cả các trường đều nhận thức rất rõ họ có thể “mất” những nhà khoa học “siêu sao” vào tay đối thủ cạnh tranh bất cứ lúc nào.