CÁC BẬC THANG TIẾN HÓA TRONG TRANH LUẬN

Ly Phạm (2016)

Bậc (-3): Chỉ có ta là đúng. Khác ta là kẻ thù của ta. Cần phải cho những đứa khác ta một bài học, kể cả hăm dọa bôi nhọ nó, ném phân vào người nó, thậm chí, cho nó một dao!

Bậc (-2). Chỉ có ta là đúng. Khác ta là những thằng ngu, hoặc tâm thần. Cần phải nói cho cả thiên hạ biết những đứa khác ta là những thằng ngu hoặc tâm thần để cho nó im mồm.

Bậc (-1). Chỉ có ta là đúng. Không cần quan tâm những đứa khác ta làm gì. Nó nói gì kệ nó.

Bậc (0). Chỉ có ta là đúng. Ta phải dùng lý lẽ, luận chứng, số liệu, sự kiện, logic để chứng minh là ta đúng, và những kẻ khác ta là sai.

Bậc (1). Ta đúng, nhưng người khác ta cũng có phần nào có lý. Ta nên xem xét vấn đề từ quan điểm của họ.

Bậc (2). Ta có thể đúng hoặc sai, cũng còn tùy bối cảnh. Điều ta tin là đúng hôm nay, có thể ngày mai không còn đúng, nếu ta có thêm thông tin mới hay nhận thức mới.

Bậc (3): Ai cũng có quyền có quan điểm và niềm tin riêng mà ta cần tôn trọng, dù quan điểm và niềm tin của họ khác với ta.

P/S: bị một đồng chí giảng viên (hay dư luận viên, không rõ lắm) có quan điểm khác trong vấn đề Trường ĐH Hoa Sen hăm dọa ném phân, nên hơi bức xúc tí, tổng kết ra bài này 🙂