The American Credit System’s Pedagogical Objectives: Implications for Vietnam’s Higher Education Reform.

1028 Views 0 Comment
The true secret of the American system of higher education is its level of decentralization. Within this decentralized system the credit hour is an administrative mechanism for coordinating an individual university’s pedagogical vision. Generally, these pedagogical visions are the product of intellectual debates at the university level about the ideal …

Can we become the people that we want to be?

929 Views 0 Comment
I believe that education and knowledge provides the greatest powers for each person, especially women, to be able to control their own lives and achieve the freedom to make their own decisions, which is the main aspect in proving oneself, in living a useful life for the society as …

Kỳ vọng gì ở Đại học Fulbright Việt Nam?

702 Views 0 Comment
Tổng thống Obama đã nhận xét người Việt trẻ là những người có tất cả những gì đất nước cần để trở nên thịnh vượng: tài năng, nhiệt huyết, và hoài bão. Một nền giáo dục có chất lượng sẽ làm nảy nở, sẽ nhân rộng, sẽ chắp cánh cho …

Giáo dục một năm nhìn lại (2014)

874 Views 0 Comment
2014 là một năm đầy sự kiện đối với GDĐH Việt Nam: cải cách tuyển sinh, ban hành Điều lệ trường ĐH, thành lập Hiệp hội các trường ĐH và CĐ Việt Nam, chuẩn bị tái cấu trúc hệ thống GDĐH thông qua phân tầng, mở rộng quyền tự chủ …

Giáo dục một năm nhìn lại (2013)

793 Views 0 Comment
Nhà trường không cho phép chúng ta nói khác, nghĩ khác, và làm khác; xã hội không khuyến khích chúng ta tìm kiếm những câu trả lời khác cho một vấn đề. Trong gia đình có cha mẹ quyết định thay, ở trường học thầy cô giáo quyết định thay, …