Đại học Hoa tiêu

3215 Views 0 Comment
Tuy các chính phủ và các bên liên quan khác có quyền chính đáng để tác động lên sứ mạng và hoạt động của các trường cũng như định dạng cho nó, mô hình hoa tiêu theo nhận thức của tôi có thể mang lại một con đường cho một …

Phân tầng và xếp hạng

2074 Views 0 Comment
Tái cấu trúc hệ thống là tổ chức sắp xếp lại các cơ sở GDĐH thành một hệ sinh thái đại học đa dạng, trong đó mỗi loại trường có một sứ mạng khác nhau để có thể bổ sung cho nhau, và mỗi loại trường đều có một …

Thế nào là Đại học tốt?

4474 Views 0 Comment
Những trường ĐH tốt nhất là những trường có động lực nội tại trong việc tự cải thiện để trở thành tốt hơn nữa, không tự bó hẹp mình chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu, và nhất là không xem thứ hạng là mục tiêu tối hậu của mình. Một …

Chậm một nhịp. lùi càng xa

1327 Views 0 Comment
Trường ĐH nếu chỉ là nơi cung cấp kiến thức thì nó không còn lý do để tồn tại, vì một cái máy tính nối mạng có thể chứa đựng kiến thức ngàn lần nhiều hơn bất cứ ông thầy nào. Nhưng những hoạt động mà nhà trường tạo …