Thay đổi văn hóa của tổ chức

13097 Views 0 Comment
Chúng tôi đưa ra một bộ khung phân tích nhằm giúp cho việc khảo sát hiện trạng và khởi xướng những thay đổi trong nền tảng văn hóa của tổ chức – thay đổi những gì mà một tổ chức, cơ quan, đơn vị đã tích lũy được qua thời …

Hợp tác và trao quyền

2231 Views 0 Comment
TQM, với tư cách một mô hình quản lý nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo, chiến lược, tinh thần làm việc cùng nhau, nhấn mạnh phương pháp tự đánh giá và phân tích một cách nghiêm ngặt, mang một thông điệp rất có ý nghĩa cho việc cải …

Tinh thần cộng sự

2989 Views 0 Comment
Tinh thần cộng sự, tự do học thuật và sự liêm chính trong học thuật là những cột trụ trong văn hóa học thuật đã làm nên thành tựu của các trường đại học phương Tây trong những thế kỷ qua. Tuy có thể được định hình khác nhau …