HÀ GIANG: GIỌT NƯỚC TRÀN LY!

1780 Views 1 Comment
Với một cơ chế tạo ra gian lận, thì việc gian lận chắc chắn sẽ xảy ra, không ở nơi này thì ở nơi khác, hoặc mức độ này hay mức độ khác, bằng cách này hay cách khác. Một cơ chế tốt không thể chỉ trông cậy vào sự …

Giáo dục một năm nhìn lại (2016)

4063 Views 0 Comment
Mọi bước đi đổi mới đều cần sự chuẩn bị chu đáo và đặc biệt là cần truyền thông tới tất cả các bên liên quan. Không chỉ giáo viên, mà cả phụ huynh cũng cần được cung cấp thông tin để hiểu rõ ý nghĩa của mỗi sáng kiến …

Được và mất qua một kỳ thi

5720 Views 0 Comment
Có lẽ bài học cần thiết nhất là, mọi đổi mới có tác động đến cả triệu người như vậy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và tham vấn chuyên gia rộng rãi, thậm chí cần thử nghiệm hoặc tổ chức phản biện trước khi thực hiện.

Đảo chiều trong tuyển sinh

4147 Views 0 Comment
Trường ĐH phải chuyển từ chỗ là nơi cung cấp kiến thức một chiều thành một môi trường trải nghiệm và khích lệ sự đối thoại, sự độc lập và đa dạng của sinh viên.

Ưu tiên xét tuyển?

3497 Views 0 Comment
Cách thi chỉ dựa vào điểm số sẽ khích lệ học sinh làm mọt sách, học tủ, học gạo, học vẹt, học lệch. Cách thi dựa vào xem xét toàn diện tính cách, phẩm chất, sẽ khích lệ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, qua đó …