Tầm nhìn toàn cầu của Malaysia

4491 Views 0 Comment
Malaysia đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu, nhờ có tầm nhìn xa và sớm nhận ra tầm quan trọng của việc mở rộng việc gắn kết với cộng đồng quốc tế.

Mở rộng và nâng cao GD ĐH nhằm kích thích phát triển KT-XH: Một lịch trình nghiên cứu đang hình thành

2225 Views 0 Comment
Hợp tác giữa các nước trong vùng nhằm chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau là một phương tiện quan trọng để thúc đẩy quá trình đổi mới. Hội thảo này đã đặt nền tảng cho việc xây dựng một mạng lưới nghiên cứu quốc tế trong lĩnh …