Giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường và cải thiện chất lượng giáo dục là tạo ra một cơ chế minh bạch có thể mang lại nguồn thu phù hợp với nhu cầu chính đáng của các trường. Hoặc ngân sách phải đáp …