Tuyển dụng và đề bạt giảng viên

3156 Views 0 Comment
Chất lượng giảng viên là yếu tố sống còn của một trường ĐH, và chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt giảng viên có vai trò quan trọng trong việc thu hút người tài, giữ chân họ, tạo ra động lực và điều kiện làm việc cho họ, để …

Chuyển dịch chất xám: Không thể cản

3635 Views 0 Comment
Ngày nay, tiến bộ của công nghệ truyền thông đã tạo ra một xu hướng mới: hiện tượng chuyển dịch chất xám tức sự tham gia của các học giả quốc tế vào hoạt động NCKH của nước khác qua hợp tác nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sự …

Giáo dục một năm nhìn lại (2013)

853 Views 0 Comment
Nhà trường không cho phép chúng ta nói khác, nghĩ khác, và làm khác; xã hội không khuyến khích chúng ta tìm kiếm những câu trả lời khác cho một vấn đề. Trong gia đình có cha mẹ quyết định thay, ở trường học thầy cô giáo quyết định thay, …