Kinh doanh ấn phẩm khoa học

5462 Views 0 Comment
Elbakyan là con người lý tưởng một cách tự tin và kiêu hãnh. "Khoa học nên thuộc về các nhà khoa học chứ không phải là các nhà xuất bản". Trong một lá thư gửi tới tòa án, cô trích dẫn Điều 27 của Tuyên bố chung của Liên Hợp …

Xu hướng mới trong đánh giá KHXH-NV

3782 Views 0 Comment
Vì đo lường ấn phẩm khoa học chỉ là công cụ, chứ không phải mục đích tự thân của hoạt động nghiên cứu khoa học, cho nên nó sẽ phát huy tốt nhất vai trò của nó khi chúng ta có ý thức đầy đủ về những hạn chế mà …

Vai trò của Hội đồng Khoa học

5050 Views 0 Comment
Nên củng cố HĐKH như một thiết chế trong cơ chế đồng quản trị, tức là một tổ chức có thẩm quyền quyết định. Trong trường hợp này, phải xây dựng lại quy chế tuyển chọn, bổ nhiệm thành viên dựa trên những tiêu chí về năng lực chuyên môn, …

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

10196 Views 0 Comment
Nhiều chiến lược được xây dựng nhằm thu hút và giữ chân những nhà nghiên cứu tài giỏi nhất. Tất cả các trường đều nhận thức rất rõ họ có thể “mất” những nhà khoa học “siêu sao” vào tay đối thủ cạnh tranh bất cứ lúc nào.

Bình duyệt đồng nghiệp, con dao hai lưỡi?

2711 Views 0 Comment
Dù khó khăn và không hoàn hảo, cho đến nay cũng không có cách nào tránh được việc sử dụng bình duyệt trong bổ nhiệm/ đề bạt giảng viên. Có lẽ mọi người đều dễ dàng đồng ý rằng một bộ tiêu chí rõ ràng và một quy trình minh …

Bổ nhiệm giáo sư- Kinh nghiệm Malaysia

2570 Views 0 Comment
Điều mà chúng ta có thể học ở Malaysia là: (1) kết hợp giữa việc bảo vệ tiêu chuẩn với sự linh hoạt của các trường; (2) bộ tiêu chuẩn rất đơn giản và phản ánh thực chất những đòi hỏi cốt lõi đối với chức danh giáo sư.