Kinh doanh ấn phẩm khoa học

5462 Views 0 Comment
Elbakyan là con người lý tưởng một cách tự tin và kiêu hãnh. "Khoa học nên thuộc về các nhà khoa học chứ không phải là các nhà xuất bản". Trong một lá thư gửi tới tòa án, cô trích dẫn Điều 27 của Tuyên bố chung của Liên Hợp …

Về Nghiên cứu Giáo dục (Chương 3)

5004 Views 0 Comment
Bất kể câu hỏi nào mà chúng ta quan tâm, hẳn cũng đã có một ai đó từng quan tâm và tìm cách giải quyết cũng như chúng ta vậy. Chúng ta nên đem những nghiên cứu đang có này vào việc giải quyết vấn đề bản thân mình đang …

Chuyển dịch chất xám: Không thể cản

3635 Views 0 Comment
Ngày nay, tiến bộ của công nghệ truyền thông đã tạo ra một xu hướng mới: hiện tượng chuyển dịch chất xám tức sự tham gia của các học giả quốc tế vào hoạt động NCKH của nước khác qua hợp tác nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sự …