Bất Bình Đẳng Trong Giáo Dục Việt Nam 

24402 Views 0 Comment
Giáo dục phổ thông là trách nhiệm cơ bản của nhà nước, bởi nó liên quan trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực, sự an toàn, ổn định và phát triển của quốc gia. Tự do cạnh tranh hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường thì chắc chắn …

Số phận mô hình trường học mới VNEN?

5032 Views 1 Comment
Nếu không có một nền tảng tư tưởng cho đổi mới, không có một chính sách đồng bộ, và không chuẩn bị được lực lượng giáo viên cho đổi mới, khi chúng ta bắt đầu những cách làm mới, những gì đang xảy ra với VNEN cũng rất có thể …