XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI

3779 Views 0 Comment
Phải chăng khả năng trải nghiệm, cảm nhận và tưởng tượng sẽ là điều phân biệt con người với máy móc? Sẽ là thứ khiến chúng ta thấy cuộc đời đáng sống hơn chứ không phải chỉ là lao động, kiếm ăn, và chết?