Cải thiện chính sách giảng viên

5135 Views 0 Comment
Những quy định chính sách hiện nay của nhà nước trong vấn đề giảng viên vẫn còn nghiêng về việc nhấn mạnh những đòi hỏi, yêu cầu đối với công việc nghề nghiệp này, mà thiếu quan tâm đầy đủ đến những thiết chế khích lệ và ghi nhận nỗ …

Bị dồn ra ngoài tháp ngà

3897 Views 0 Comment
Cơn địa chấn này cũng đã lay động đến cả giới hàn lâm, tạo ra một xã hội người được kẻ mất, người có tất cả và kẻ chẳng có gì, người “bên trong” và kẻ đứng ngoài.

Trường ĐH biến thành siêu thị

4320 Views 0 Comment
Wal-Mart là một khuynh hướng tương tự trong kinh tế có vẻ như đã và đang xảy ra trong giới hàn lâm. Wal-Mart là một hệ thống siêu thị nổi tiếng với việc giữ số nhân công làm việc toàn thời gian ở mức thấp nhất có thể, trả lương …

Bình duyệt đồng nghiệp, con dao hai lưỡi?

2711 Views 0 Comment
Dù khó khăn và không hoàn hảo, cho đến nay cũng không có cách nào tránh được việc sử dụng bình duyệt trong bổ nhiệm/ đề bạt giảng viên. Có lẽ mọi người đều dễ dàng đồng ý rằng một bộ tiêu chí rõ ràng và một quy trình minh …

Bổ nhiệm giáo sư- Kinh nghiệm Malaysia

2570 Views 0 Comment
Điều mà chúng ta có thể học ở Malaysia là: (1) kết hợp giữa việc bảo vệ tiêu chuẩn với sự linh hoạt của các trường; (2) bộ tiêu chuẩn rất đơn giản và phản ánh thực chất những đòi hỏi cốt lõi đối với chức danh giáo sư.