HÀ GIANG: GIỌT NƯỚC TRÀN LY!

1780 Views 1 Comment
Với một cơ chế tạo ra gian lận, thì việc gian lận chắc chắn sẽ xảy ra, không ở nơi này thì ở nơi khác, hoặc mức độ này hay mức độ khác, bằng cách này hay cách khác. Một cơ chế tốt không thể chỉ trông cậy vào sự …

Nghịch lý công tư

2985 Views 0 Comment
Nhà nước chỉ nên làm những việc mà tư nhân không làm được, hoặc chưa đủ điều kiện để làm. Đó là lý do nhà nước trở thành cần thiết không thể thiếu, và đó là cách làm cho nhà nước trở thành chính danh và hiệu quả.

Bộ làm thay trường, ai làm thay Bộ?

3215 Views 0 Comment
Trách nhiệm giải trình phải có một cơ chế để được thực hiện, chứ không nên chỉ là những lời kêu gọi suông hay dừng lại ở chủ trương. Đó là một trong những điều quan trọng nhất Bộ cần làm để bảo vệ người học và bảo vệ lợi …

Giáo dục một năm nhìn lại (2015)

3599 Views 0 Comment
Phản ứng mạnh mẽ của công luận về một số vấn đề nổi cộm cho thấy không gian cho sự tham gia của công chúng vào những vấn đề của giáo dục đang mở ra nhiều hơn, và áp lực đổi mới cũng đang ngày càng lớn.