Bình đẳng công tư

2541 Views 1 Comment
Các trường tư phải hoạt động dựa trên những quy chế rất rõ ràng về minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình. Vai trò kiểm soát của Nhà nước chính là ở những cơ chế ấy. Và vì lợi ích mà các trường này có thể tạo ra …

Tương lai của Hoa Sen?

8913 Views 2 Comments
Hoa Sen có tiềm năng trở thành một trường ĐH “tinh hoa”, nếu họ tập trung cho những đặc điểm cốt lõi của mình, có năng lực lãnh đạo phù hợp, và nhất là có một cơ chế hữu hiệu để thu hút người tài, duy trì sự đoàn kết …

Quản lý chất lượng trong bối cảnh mở rộng GDĐH

4001 Views 0 Comment
Một hệ thống đảm bảo chất lượng lành mạnh là điều rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là nhu cầu tạo ra động lực tự cải thiện, và văn hóa minh bạch trong trách nhiệm giải trình. Bản thân việc mở rộng GDĐH không nên là một mục đích …