Chúng ta vẫn có một câu trả lời lạc quan, vì công nghệ truyền thông đang làm thay đổi thế giới chúng ta đang sống một cách vô cùng mạnh mẽ, và đặc biệt là đối với giáo dục. Nhà trường không còn là nơi độc quyền sáng tạo và …