Các trường ĐH nghiên cứu ở Trung Quốc

4309 Views 0 Comment
Mặc dù đã có những nỗ lực lớn lao của nhà nước nhằm nâng cao chất lượng các trường ĐHNC thông qua tái cấu trúc và hỗ trợ tài chính, khoảng cách rất xa giữa các trường ĐHNC hàng đầu của TQ và các ĐH đẳng cấp thế giới vẫn …