Nghịch lý công tư

2985 Views 0 Comment
Nhà nước chỉ nên làm những việc mà tư nhân không làm được, hoặc chưa đủ điều kiện để làm. Đó là lý do nhà nước trở thành cần thiết không thể thiếu, và đó là cách làm cho nhà nước trở thành chính danh và hiệu quả.

Số phận mô hình trường học mới VNEN?

5032 Views 1 Comment
Nếu không có một nền tảng tư tưởng cho đổi mới, không có một chính sách đồng bộ, và không chuẩn bị được lực lượng giáo viên cho đổi mới, khi chúng ta bắt đầu những cách làm mới, những gì đang xảy ra với VNEN cũng rất có thể …

Vấn đề biên chế ở các nước

5023 Views 1 Comment
Thành công của cải cách phụ thuộc rất lớn vào chất lượng người thầy, vì vậy rất cần một cơ chế linh hoạt để có thể nhanh chóng đổi mới lực lượng này. Với những điều kiện làm việc bạc bẽo về mọi mặt của nghề giáo trong mấy thập …

Tương lai nào cho giáo dục Việt Nam?

2834 Views 0 Comment
Chúng ta vẫn có một câu trả lời lạc quan, vì công nghệ truyền thông đang làm thay đổi thế giới chúng ta đang sống một cách vô cùng mạnh mẽ, và đặc biệt là đối với giáo dục. Nhà trường không còn là nơi độc quyền sáng tạo và …