Lời giới thiệu

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động cực kỳ tốn kém, tuy lợi ích của nó đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế và đời sống là điều không ai phủ nhận. Nghiên cứu khoa học chỉ đạt được những lợi ích đó và xứng đáng với số tiền ngân sách công hoặc số tiền các tổ chức tài trợ dành cho nó, nếu nó thực sự có giá trị học thuật. Vì vậy, đánh giá phẩm chất của một công trình nghiên cứu khoa học là công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ để làm cơ sở cho những quyết định về đầu tư nghiên cứu, về tuyển dụng hay đề bạt, mà còn để khích lệ một môi trường nghiên cứu lành mạnh trong đó những giá trị thực được ghi nhận một cách thích đáng.

Công việc này càng quan trọng khi số lượng tập san và ấn phẩm giờ đây đang tăng chóng mặt. Hiện có khoảng 60 triệu bài báo khoa học được lưu trữ trong kho dữ liệu của Thompson Reuteur. Các trường bị ám ảnh với thành tích nghiên cứu. Giảng viên bị thúc đẩy “nghiên cứu hay là chết”. Nếu công việc đánh giá nghiên cứu khoa học không được cải thiện, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều những bài báo được tạo ra chỉ nhằm đếm thành tích mà không đóng góp gì vào sự phát triển học thuật và tác động tới xã hội, những bài báo được công bố mà ngay cả người trong ngành cũng không buồn đọc.

Bởi lẽ đó, chúng tôi xin giới thiệu Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu Khoa học, một văn bản đã được một nhóm các tổng biên tập tập san khoa học và các nhà xuất bản khởi xướng, với 155 cá nhân và 82 tổ chức ký tên đầu tiên, đến nay đã có 12.055 nhà khoa học và 547 tổ chức ký tên bày tỏ sự ủng hộ và tán thành của họ.

Bản Tuyên ngôn này là một thái độ của giới nghiên cứu nhằm bảo vệ mục đích và chân giá trị của nghiên cứu khoa học như một sự theo đuổi tri thức, nhằm cổ vũ cho những cách đánh giá kết quả nghiên cứu tinh tế hơn, xác đáng hơn, và hướng về giá trị đóng góp của nó thay cho những cách đánh giá thiếu tính tin cậy và không khích lệ một môi trường nghiên cứu lành mạnh.

Chúng tôi hy vọng những quan điểm được nêu ra trong bản tuyên ngôn này có thể giúp ích cho các nhà quản lý khoa học ở Việt Nam trong việc nắm bắt những bước phát triển mới nhất trong công việc đánh giá khoa học trên thế giới, để từ đó nâng cao chất lượng công việc của mình.

Trân trọng

 Người dịch: Phạm Thị Ly (2014)

Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu Khoa học

ĐƯA KHOA HỌC VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Hiện đang có một nhu cầu ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi các tổ chức tài trợ nghiên cứu, các trường, viện, các cơ quan, đơn vị hoạt động khoa học và nhiều bên khác nhau cải thiện cách thức đánh giá của họ đối với kết quả của hoạt động nghiên cứu.

Để giải quyết vấn đề này, một nhóm các nhà xuất bản và các tổng biên tập tập san khoa học đã có một cuộc họp trong kỳ họp thường niên của Hội Sinh học Tế bào tại San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 16.12. 2012 và đưa ra một số khuyến nghị được trình bày dưới tên gọi Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu Khoa học. Chúng tôi xin mời tất cả những ai có quan tâm đến vấn đề này, trong mọi lĩnh vực chuyên ngành, bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những quan điểm nêu trong tuyên ngôn, bằng cách bổ sung tên mình vào danh sách những người ký tên dưới bản Tuyên bố này.

Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học thể hiện dưới nhiều hình thức, như bài báo khoa học trình bày kiến thức mới; dữ liệu, chất phản ứng, và phần mềm; tài sản trí tuệ các loại; cũng như các nhà khoa học trẻ được đào tạo một cách nghiêm ngặt. Các tổ chức tài trợ nghiên cứu, các trường, viện, cơ quan nghiên cứu đang tuyển dụng các nhà khoa học, và bản thân các nhà khoa học, tất cả đều có chung một mong muốn, và nhu cầu, là đánh giá đúng chất lượng cũng như tác động của các thành quả nghiên cứu ấy.Bởi vậy, mọi thành quả nghiên cứu phải được đo lường một cách xác đáng và được đánh giá một cách sáng suốt khôn ngoan.

Chỉ số tác động của tập san thường được dùng như một thước đo chủ yếu để so sánh thành quả nghiên cứu giữa các cá nhân và các trường viện. Chỉ số này, được Thomson Reuters thực hiện việc đo đếm, thoạt tiên được tạo ra như một công cụ để giúp các chuyên viên thư viện xác định xem tập san nào nên mua, chứ không phải nhằm đo lường chất lượng khoa học của một bài báo. Cần nhớ điều này để hiểu một điều rất quan trọng là chỉ số tác động của tập san khoa học có một số điểm yếu đã được nhiều tài liệu nêu ra khi nó được dùng làm công cụ để đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học. Những điểm giới hạn đó là:

A) Số lượng trích dẫn được phân bố cực kỳ thiên lệch giữa các tập san [1–3];

B) Chỉ số tác động của tập san về bản chất tùy thuộc vào từng chuyên ngành cụ thể: nó là sự kết hợp của nhiều kiểu bài rất đa dạng, chẳng hạn những bài báo khoa học nguyên thủy và những bài tổng thuật [1, 4]

C) Chỉ số tác động của tập san có thể được điều khiển (hay nói cho đúng là phù phép) bởi chính sách biên tập [5]; và

D) Dữ liệu được dùng để tính toán chỉ số tác động không hề minh bạch mà cũng không mở ra cho công chúng có thể tiếp cận [4, 6, 7].

Bởi vậy, dưới đây, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện cách thức đánh giá chất lượng của các công trình nghiên cứu. Trong tương lai,các công trình nghiên cứu ngoài bài báo khoa học sẽ ngày càng quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, nhưng bài báo khoa học có bình duyệt cũng sẽ vẫn tiếp tục là một hình thức trọng yếu để đưa ra thông tin về kết quả nghiên cứu và cung cấp thông tin cho việc đánh giá kết quả nghiên cứu. Khuyến nghị của chúng tôi do đó tập trung chủ yếu vào những thực tế liên quan tới việc đánh giá các bài báo khoa học được công bố trên những tập san có bình duyệt, nhưng nó cũng có thể và cần được mở rộng bằng cách công nhận những sản phẩm khác nữa, ví dụ như bộ dữ liệu, là những kết quả nghiên cứu quan trọng. Những khuyến nghị này nhằm vào các tổ chức tài trợ nghiên cứu, các trường, viện, tổ chức hoạt động khoa học, các tập san khoa học, các tổ chức đo lường khoa học, và cá  nhân các nhà nghiên cứu.

Một số chủ đề được đề cập đến thông qua các khuyến nghị này là:

 • nhu cầu loại trừ việc sử dụng những thước đo dựa trên tập san, ví dụ như chỉ số tác động của tập san, trong việc xét duyệt tài trợ, xem xét việc bổ nhiệm hay thăng tiến;
 • nhu cầu đánh giá nghiên cứu khoa học dựa trên phẩm chất và giá trị của chính nó thay vì dựa trên tập san mà công trình đó đã được công bố; và
 • nhu cầu tận dụng những cơ hội mà việc xuất bản trực tuyến mang lại (chẳng hạn không cần phải hạn chế số chữ, hình, tài liệu tham khảo trong bài), và có thể khám phá những thước đo mới để đo lường tầm quan trọng và tác động.

Chúng tôi công nhận rằng nhiều tổ chức tài trợ nghiên cứu, các trường viện, các nhà xuất bản, và các nhà nghiên cứu, đã và đang khuyến khích cải thiện việc đánh giá kết quả nghiên cứu. Những bước đi ấy đã khởi đầu việc tăng cường động lực cho những cách tiếp cận tinh tế hơn và có ý nghĩa hơn đối với việc đánh giá thành quả nghiên cứu khoa học, giờ đây đã có thể được xây dựng dựa trên những nỗ lực này và được mọi tổ chức liên quan áp dụng.

Những người ký tên trên Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Khoa học bày tỏ sự ủng hộ của họ với việc áp dụng những kinh nghiệm sau đây cho việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.

Khuyến nghị tổng quát

 1. Không dùng những thước đo đánh giá tập san (ví dụ chỉ số tác động của các tập san khoa học), như một thước đo thay thế cho việc đánh giá đối với chất lượng của một bài báo khoa học, để từ đó đánh giá sự đóng góp của một nhà khoa học, hoặc để xem xét việc tuyển dụng, thăng tiến, hay tài trợ.

Đối với các tổ chức tài trợ

 1. Trình bày rõ ràng về những tiêu chí được dùng để đánh giá năng suất khoa học của các ứng viên. Nhấn mạnh một cách rõ ràng, nhất là với các nhà nghiên cứu mới bắt đầu sự nghiệp, rằng nội dung khoa học của một bài báo khoa học quan trọng hơn rất nhiều so với các thước đo ấn phẩm và tên tuổi của tập san mà bài báo đó được công bố.
 1. Vì mục đích đánh giá nghiên cứu, cần cân nhắc giá trị và tác động của tất cả các hình thức thể hiện kết quả nghiên cứu (bao gồm cả dữ liệu, hay phần mềm) chứ không chỉ là các bài báo khoa học, và cần cân nhắc nhiều thước đo tác động khác nhau chẳng hạn ảnh hưởng tác động đối với việc phát triển chính sách và với thực tế.

Đối với các trường

 1. Trình bày rõ ràng về những tiêu chí tuyển dụng, xét biên chế, thăng tiến; nhấn mạnh một cách rõ ràng, nhất là với các nhà nghiên cứu mới bắt đầu sự nghiệp, rằng nội dung khoa học của một bài báo khoa học quan trọng hơn rất nhiều so với các thước đo ấn phẩm và tên tuổi của tập san mà bài báo đó được công bố.
 1. Vì mục đích đánh giá nghiên cứu, cần cân nhắc giá trị và tác động của tất cả các hình thức thể hiện kết quả nghiên cứu (bao gồm cả dữ liệu, hay phần mềm) chứ không chỉ là các bài báo khoa học, và cần cân nhắc nhiều thước đo tác động khác nhau chẳng hạn ảnh hưởng tác động đối với việc phát triển chính sách và với thực tế.

Đối với các nhà xuất bản

 1. Giảm nhẹ đáng kể việc nhấn mạnh vào chỉ số tác động của tập san khoa học như một cách quảng cáo, một cách lý tưởng là bỏ hẳn chỉ số tác động hoặc trình bày nó trong bối cảnh của nhiều thước đo khác nhau về tập san (ví dụ như chỉ số tác động 5 năm, EigenFactor [8], SCImago [9], h-index, thời điểm công bố và biên tập, v.v) là những yếu tố giúp mang lại một quan điểm đầy đủ hơn về chất lượng hoạt động của một tập san.
 1. Tạo ra nhiều thước đo khác nhau ở cấp độ bài báo khoa học nhằm khuyến khích thay đổi cách đánh giá, dựa vào nội dung khoa học của bài báo khoa học thay vì dựa vào uy tín của tập san.
 1. Khuyến khích việc công bố tên tuổi đồng tác giả một cách có trách nhiệm và cung cấp thông tin về đóng góp cụ thể của từng tác giả.
 1. Dù tập san là tiếp cận mở hay phải đăng ký để đọc, hủy bỏ tất cả các giới hạn về danh sách tư liệu tham khảo trong mỗi bài báo khoa học và làm cho nó có thể tiếp cận được dễ dàng theo quy định của Creative Commons Public Domain Dedication [10].
 1. Hủy bỏ hay giảm bớt những giới hạn về số lượng tài liệu tham khảo trong các bài báo, và khi thích hợp, bắt buộc trích dẫn từ nguồn nguyên thủy thay vì trích qua nguồn thứ cấp, nhằm ghi nhận uy tín cho cá nhân hay nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả ấy trước hết.

Với các tổ chức đưa ra những thước đo cho đánh giá khoa học

 1. Mở ra công khai và minh bạch bằng cách cung cấp dữ liệu cũng như các phương pháp đã được sử dụng để tính toán cho mọi thước đo.
 1. Cung cấp dữ liệu với giấy phép không hạn chế việc sử dụng lại, và cho phép tiếp cận với bản điện tử của dữ liệu khi có thể được.
 1. Tỏ thái độ rõ ràng rằng điều khiển các thước đo một cách không phù hợp là điều không thể khoan thứ; trình bày một cách hiển ngôn rằng thế nào là điều khiển thước đo theo lối không phù hợp và thước đo nào sẽ được dùng để chống lại việc đó.
 1. Hãy tính đến sự khác biệt giữa các loại bài khác nhau (ví dụ bài tổng thuật so với bài nghiên cứu), và sự khác nhau trong các lĩnh vực chuyên ngành khi sử dụng các thước đo; khitổng hợp, hoặc so sánh.

Đối với các nhà nghiên cứu

 1. Khi có liên quan tới những ủy ban hay hội đồng có quyền quyết định về tài trợ, tuyển dụng, xét biên chế hay thăng tiến, hãy thực hiện việc đánh giá dựa trên nội dung khoa học thay vì dựa trên các thước đo đối với ấn phẩm.
 1. Khi thích hợp, hãy trích dẫn nguồn nguyên thủy thay cho trích từ nguồn thứ cấp để tỏ lòng tôn trọng với những người đã tạo ra kiến thức ấy và công bố nó trước hết.
 1. Dùng nhiều thước đo và dấu hiệu khác nhau kể cả những phát ngôn cá nhân bày tỏ sự ủng hộ như là một bằng chứng cho tác động của một bài báo khoa học hay một công trình nghiên cứu [11].
 1. Hãy tỏ thái độ thách thức với lối đánh giá nghiên cứu khoa học dựa trên chỉ số tác động tập san một cách không phù hợp, và thúc đẩy, truyền đạt cách đánh giá dựa trên giá trị và ảnh hưởng của các kết quả nghiên cứu.

Người dịch: Phạm Thị Ly

Nguồn: http://www.ascb.org/dora-old/

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Adler, R., Ewing, J., and Taylor, P. (2008) Citation statistics. A report from the International Mathematical Union. www.mathunion.org/publications/report/citationstatistics0
 1. Seglen, P.O. (1997) Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. BMJ 314, 498–502.
 1. Editorial (2005). Not so deep impact. Nature 435, 1003–1004.
 1. Vanclay, J.K. (2012) Impact Factor: Outdated artefact or stepping-stone to journal certification. Scientometric 92, 211–238.
 1. The PLoS Medicine Editors (2006). The impact factor game. PLoS Med 3(6): e291 doi:10.1371/journal.pmed.0030291.
 1. Rossner, M., Van Epps, H., Hill, E. (2007). Show me the data. J. Cell Biol. 179,

1091–1092.

 1. Rossner M., Van Epps H., and Hill E. (2008). Irreproducible results: A response to Thomson Scientific. J. Cell Biol. 180, 254–255.
 1. http://www.eigenfactor.org/
 1. http://www.scimagojr.com/
 1. http://opencitations.wordpress.com/2013/01/03/open-letter-to-publishers
 1. http://altmetrics

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN KÝ TÊN ĐẦU TIÊN

CÁC TỔ CHỨC:

1          Academy of Sciences of the Czech Republic (AS CR)

2          Altmetric LLP

3          American Association for the Advancement of Science (AAAS)

4          American Oil Chemists’ Society

5          American Society for Cell Biology 6            American Society of Agronomy

7          Association for Psychological Science

8          Austrian Science Fund (FWF)

9          Biology Open

10        British Society for Cell Biology

11        CBE—Life Sciences Education

12        Cell Structure and Function (a journal published by Japanese Society of Cell Biology)

13        Centro Nacional de Analisis Genomico (CNAG)

14        Crop Science Society of America 15 Czech Mathematical Society

16        Department of Cell Biology, University of Texas Southwestern Medical Center 17            Development

18        Disease Models & Mechanisms

19        ECS – The Electrochemical Society

20        eLife

21        EMBO

22        EMBO Reports

23        EuCheMS

24        European Association of Science Editors

25        European Association of Social Anthropologists

26        European Astronomical Society (EAS)

27        European Atherosclerosis Society (EAD)

28        European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) 29            European Crystallographic Association

30        European Education Research Association (EERA)

31        European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC)

32        European Glaucoma Society

33        European Mathematical Society

34        European Molecular Biology Laboratory

35        European Optical Society

36        European Society for Soil Conservation

37        European Society for the History of Science

38        European Sociological Association

39        Faculty of 1000

40        FEBS Journal

41        FEBS Letters

42        FEBS Open Bio

43        Federation of European Biochemical Societies

44        Fondazione Telethon

45        Garvan Institute of Medical Research

46        Genetics Society of America (GSA)

47        Gordon and Betty Moore Foundation

48        Higher Education Funding Council for England (HEFCE)

49        Howard Hughes Medical Institute

50        ImpactStory

51        Institute for Molecular Bioscience, Brisbane Australia

52        Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

53        Journal of Cell Science

54        Journal of Neurochemistry (Society Journal of the International Society of Neurochemistry)

55        Linguistic Society of America

56        Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering

57        Medical Research Council Laboratory of Molecular Cell Biology

58        Molecular Oncology

59        Molecular Biology of the Cell

60        Molecular Systems Biology

61        Nacional de Analisis Genomico (CNAG), Barcelona, Spain

62        PeerJ

63        Proceedings of The National Academy Of Sciences (PNAS)

64        Public Library of Science (PLOS)

65        Society of Chemists and Technologists of Macedonia

66        Society of Economic Geologists

67        Soil Science Society of America

68        Spanish Crystallographic Association (GE3C)

69        Swiss Academy of Medical Sciences

70        The American Physiological Society

71        The Anatomical Record

72        The Association of Australian Medical Research Institutes

73        The Bionics Institute

74        The Company of Biologists

75        The European Society for History of Science

76        The EMBO Journal

77        The International Society of Addiction Journal Editors

78        The Journal of Cell Biology

79        The Journal of Experimental Biology

80        The Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health (Burnet Institute)

81        Victor Chang Cardiac Research Institute

82        Wellcome Trust

 

CÁC CÁ NHÂN:

1 Euan Adie Altmetric           LLP

2 Elizabeth      M.Adler ExecutiveEditor,The            Journal            ofGeneralPhysiology

3 Sharon          Ahmad, Executive      Editor,             Journal of Cell            Science

4 Kurt  H.        Albertine Editor-in-Chief,     The      Anatomical     Record

5 Bruce                                   Alberts            Editor-in-Chief,         Science

6 José  M.       Amigó Professor        Emeritus,        Unity   of         Crystallography            and      Mineralogy,    Department     of         Geology,University    of         Valencia,            Spain

7 Parker          Antin Editor-in           Chief,  Developmental           Dynamics

8 Simeon         Arseniyadis Research Director,         CNRS-France

9 Detlef           Axmann Professor,     Department     of         Prosthodontics            and            Medical           Materials,       Eberhard-KarlsUniversity,     Germany

10 Tonci          Balic-Zunic Associate            Professor         in         Mineralogy     and            leader  of         the       Crystallography          &         Mineralogy

Group, Natural            History            Museum,         University       of         Copenhagen,            Denmark

11 Joel Bernstein Professor,   Department     of         Chemistry,      New     York    University            Abu     Dhabi, United Arab

Emirates

12 Stefano       Bertuzzi Executive     Director,         American        Society            for            Cell     Biology

13 Ted Bianco Acting Director,         Wellcome       Trust

14 Joël Bockaert Professor,    University       of         Montpellier     1,         France;            Member,         Académie        des       Sciences

15 Elena          Boldyreva Novosibirsk          State    University,      Institute           of            Solid   State    Chemistry       and

Mechanochemistry,    Siberian          Branch of         Russian           Academy         of            Sciences

16 David         Botstein Founding      Editor-in-Chief           of         Molecular       Biology            of         the       Cell;    Director          Lewis-Sigler

Institute           for       Integrative      Genomics,       Princeton        University

17 Nouzha       Bouhmaida Professor,            Laboratoire     Sciences          Des            Matériaux,      Faculté            Des      Sciences,         Marrakech,

Morocco

18 Roque         J.                     Calvo Executive         Director,         ECS     –          The            Electrochemical         Society

19 Michael      Caplan Professor        and      Chair,  Dept.   of         Cellular           and            Molecular       Physiology,     Yale    University

20 Julio           E.         Celis Editor-in-Chief, Molecular       Oncology

21 Martin        Černohorský Rector   emeritus,         Silesian           University       in            Opava; Professor         emeritus,         Masaryk          University,

Brno,   Czech  Republic

22 Vicki          Chandler Gordon        and      Betty   Moore Foundation

23 Daniel        Choquet Research       Director,         CNRS; Director          of         the            Interdisciplinary         Institute           for       Neuroscience;

Director          of         the       Bordeaux        Imaging           Center;            Member          of            the       Academy

24 Don            Cleveland President,  American        Society            for       Cell     Biology;            Distinguished Professor         and      Chair,  Dept.

of         Cellular           and      Molecular       Medicine,        Univ.   of         California,            San      Diego

25 Francoise   Combes Observatoire de        Paris    and      Academie        des       Sciences

26 Paul            Courant Harold           T.         Shapiro           Professor         of         Public            Policy, University       of         Michigan

27 Brendan     Crabb President,         Association     of         Australian       Medical            Research         Institutes;        Director,         The      Burnet

Institute,          Melbourne

28 Ana Maria  Cuervo co-Editor-in-Chief     of         Aging  Cell;    Professor,        Albert            Einstein           College           of         Medicine

29 Stephen      Curry Professor          and      Chair,  Department     of         Life     Sciences,            Imperial          College,          London

30 Antonella   De       Matteis Telethon        Institute           of         Genetics          and            Medicine

31 Tracey        DePellegrin Executive           Editor, GENETICS     and      G3:            Genes|Genomes|Genetics

32 Michel                   Desarménien Research           Director,         CNRS-France

33 Danny        Dolev Scientific         Council,          ERC;   School of         Engineering            and      Computer        Science,          The      Hebrew

University       of         Jerusalem

34 Athene       M.                   Donald Cavendish      Laboratory,     Cambridge,     UK

35 David         Drubin Editor-in-Chief,         Molecular       Biology           of         the            Cell;    Professor,        University       of         California,

Berkeley

36 Barbara      Ensoli Director,          National          AIDS   Center

37 Wolfgang   EppenschwandtnerExecutive Coordinator,   Initiative         for       Science            in         Europe (ISE)

38 Daniel                    Esteve Quantronics    group,  SPEC-CEA     Saclay

List      of         Original          Signers            (Individuals)

39 Pavel          Exner Scientific          Director,         Doppler           Institute           for            Mathematical Physics            and      Applied

Mathematics   Prague,            Czech  Republic

40 Adam         P.         Fagen Executive         Director,         Genetics          Society            of            America

41 Sir  Alan    Fersht, FRS Associate            Editor, PNAS

42 László        Fésüs Chairman          of         Publications    Committee,     Federation       of            European         Biochemical   Societies

43 Marty         Frank Executive         Director,         The      American        Physiological            Society

44 Toni           Gabaldón Centre         for       Genomic         Regulation,     Barcelona,            Spain

45 Santiago     Garcia-Granda Professor,       Physical          Chemistry,      University       of            Oviedo;           Immediate       Past-President,

European         Crystallographic         Association

46 Juan            Manuel            García-Ruiz Research Professor         at         the       Consejo            Superior          de        Investigaciones           Científicas      and

University       of         Granada

47 Fernando    Garzon President,       ECS     –          The      Electrochemical         Society

48 Marina       Gebert Group  Leader Aquatic           Cell     Technology,    Fraunhofer            Institution       for       Marine

Biotechnology,           Luebeck,         Germany

49 James         Gentile Dean,  Natural            &         Applied           Sciences,         Hope            College;          Past     President,        Research

Corporation    for       Science           Advancement; former Editor-in-Chief,          Mutation            Research

50 Alexander  Gerber Managing       Director,         German           Research         Center for            Science           &         Innovation

Communication          (INNOKOMM)

51 Christian    Gericke Chief Executive,       The      Wesley            Research         Institute,            Brisbane

52 Paul            A.        Gleeson Head, Department     of         Biochemistry  and      Molecular            Biology,          The      University       of

Melbourne

53 Bruce         L.                     Goode Editor, Cytoskeleton; Professor,        Biology            Rosenstiel       Basic   Medical           Sciences          Research

Center,            Brandeis          University

54 Sharona      Gordon Incoming       Editor, Journal            of         General            Physiology

55 Robert        M.                   Graham Executive      Director,         Victor  Chang  Cardiac            Research         Institute,          Sydney,           Australia

56 Peter           Gunning President,     Australian       Society            for       Biochemistry            and      Molecular       Biology;          Editor-In-Chief,

BioArchitecture,         University       of         New     South   Wales

57 John           Gurdon Former           Chairman,       Company        of         Biologists

58 Lisa            Hannan Managing      Editor, Traffic

59 Richard      W.       Hartel Editor-in-Chief,           Journal            of         the       American            Oil       Chemists’        Society

60 Carl-Henrik           Heldin Ludwig            Institute           for       Cancer Research,            Uppsala           University,      Sweden

61 Etienne       Herzog Interdisciplinary        Institute           for       NeuroScience, Bordeaux            University,      France

62 Dennis        W.       Hess Editor,    ECS     Journal            of         Solid   State    Science            &         Technology     and      ECS     Solid   State    Letters

63 Heribert     Hirt President,            European         Plant    Sciences          Organisation            (EPSO)

64 Brian          Hoal Executive           Director,         Society            of         Economic            Geologists

65 Jason          Hoyt Co-Founder        and      CEO,   PeerJ

66 Fabian        Huettig Assistant        Medical           Director,         Department     for            Prosthodontics            with     Section            “Medical

Materials        &         Technology,    ”          Center for       Dentistry         and      Oral            Medicine,        Tuebingen

University       Hospital

67 Steve          Humphries Editor-in-Chief,   Atherosclerosi,           Official           Journal            of         the       European         Atherosclerosis

Society

68 Tim                        Hunt Fellow    of         the       Royal  Society;           Chair,  The            Company        of         Biologists.

69 Howy         Jacobs Chief   Editor, EMBO Reports

70 Reinhard    Jahn Department        of         Neurobiology, MPI     for       Biophysical            Chemistry;      EMBO Publications

Advisory         Committee      (chair);                        EMBL Scientific        Advisory            Board  (vice    chair); Dean,

Göttingen        Graduate         School for       Neurosciences,           Biophysics,     and            Molecular       Biosciences

71 David         James Director,          Diabetes          and      Obesity           Program,            Garvan            Institute           of         Medical           Research;

Fellow,            Australian       Academy         of         Science

72 Mark          Johnston Editor-in-Chief       of         GENETICS;    Professor         and            Chair,  Department     of         Biochemistry  and

Molecular       Genetics,         the       University       of         Colorado         School of            Medicine

73 Richard      A.L.     Jones ex-Editor-in-Chief,       European         Physical          Journal

74 Kozo          Kaibuchi Editor-in-Chief       of         Cell     Structures       and      Functions            (the      official            journal of         the       Japanese

Society            for       Cell     Biology)

75 Alan           Kraut Executive          Director,         Association     for       Psychological            Science

76 Karl            Kuchler Medical         University       Vienna,           Max     F.         Perutz            Laboratories

77 Laurent      Ladépêche Interdisciplinary   Institute           for       NeuroScience, Bordeaux            University,      France

78 Fernando    J.                     Lahoz Director,          Chemical        Synthesis        and            Homogeneous Catalysis         Research         Institute,          Spanish

National          Research         Center –           University       of         Zaragoza,        Zaragoza,            Spain

79 Pekka         Lappalainen Executive           Editor, Cytoskeleton; Research         Director,            Institute           of         Biotechnology,

University       of         Helsinki

80 Rebecca     Laurence Publisher,    F1000Research           and      F1000Posters

81 W.  Mark   Leader Publications    Director,         American        Society            for            Cell     Biology

82 Thomas      Lemberger Chief        Editor, Molecular       Systems          Biology

83 Maria         Leptin Director,          EMBO

84 Anthony                                         Linden University      of         Zurich

85 Daniel        Louvard Director        of         the       Research         Centre Institut Curie

86 Michael      Lynch President,         Genetics          Society            of         America

87 Michael      Marks Co-editor,        Traffic;           Professor,        University       of            Pennsylvania

88 Mark          Marsh Co-editor,        Traffic;           Director,         Medical           Research            Council           Laboratory      for       Molecular       Cell

Biology

89 Marc          A.        Marti-Renom Associate         Editor  at         PLOS  Computational            Biology;          National          Center for       Genomic

Analysis          and      Centre for       Genomic         Regulation,     Barcelona,       Spain

90 Thomas      Marwick Director,      Menzies          Research         Institute           Tasmania

91 Paul            Matsudaira Head,       Department     of         Biological       Sciences,            National          University       of         Singapore

92 Iain             Mattaj EMBL Director          General

93 Satyajit      Mayor Director,          National          Centre for       Biological       Science,            Bangalore,      India

94 Tom           Misteli Editor-in-Chief,         The      Journal            of         Cell     Biology

95 Thor           Moeller Researcher,   Institut de        Génomique     Fonctionnelle  (IGF),            CNRS

96 Lucia          Monaco Chief Scientific        Officer,           Fondazione     Telethon,            Italy

97 Eric            Murphy Editor-in-Chief,        Lipids, a          Journal            of         the            American        Oil       Chemists’       Society

98 Valery        Nakariakov President,            European         Solar   Physics            Division;            Physics            Department,    University       of

Warwick,        UK

99 Susana        Narotzky Professor,    Cultural           Anthropology, University       of            Barcelona,       Spain

100 Helga       Nowotny President,    European         Research         Council;          WWTF            Vienna Science           and      Technology     Fund

101 Paul          Nurse President,         The      Royal  Society

102 Henk        Ottens President,        Association     of         Geographical  Societies         in            Europe EUGEO

103 Mark        Patterson Executive    Director,         eLife

104 Eva           Pebay-Peyroula Professor,     Joseph Fourier            University,      Grenoble            Member          of         the       French Academy         of

Science

105 Pedro        Pereira Associate        Researcher,     IBMC  –           Instituto          de            Biologia          Molecular       e          Celular,           Portugal

106 Richard    N.        Perham Editor-in-Chief,        FEBS   Journal

107 Alaine      Peyraube Director      of         Research         at         the       CNRS  (France)

108 Olivier     Pironneau Professor,  LJLL   –           Analyse           Numérique,     Université            Pierre  et         Marie  Curie   (Paris  VI)

109 Heather    Piwowar Cofounder,   ImpactStory

110 Olivier     Pourquié Editor-in-Chief,      Development

111 Jacques    Pouyssegur Research              Director          at         CNRS, Member          of            French &         Europea           Academy,        Nice

112 Alberto     Prestininzi Editor-in   -Chief, Italian  Journal            of         Engineering            Geology          and      Environment

113 Jason        Priem Co-founder,      ImpactStory

114 Edward     N.                    Pugh,   Jr. Editor,        Journal            of         General            Physiology

115 Bernd       Pulverer Chief            Editor, The      EMBO Journal;           Head    of            Scientific        Publications,   EMBO

116 Marianne Quiquandon Researcher,        CNRS-France

117 Jordan      Raff President,            British Society            of         Cell     Biology;            Editor-in-Chief,          Biology           Open;  Professor,

Cancer Cell     Biology,          University       of         Oxford.

118 Francisco X.                    Real Spanish   National          Cancer Research         Center            and      Universitat      Pompeu           Fabra

119 Alyson     Reed Executive           Director,         Linguistic       Society            of            America

120 Kari          Rissanen Academy     Professor,        Department     of         Chemisty,            University       of         Jyväskylä,       Finland

121 Phillip      J.         Robinson Head,          Cell     Signalling       Unit,    Children’s            Medical           Research         Institute

122 Mike        Rossner Executive      Director,         The      Rockefeller     University            Press

123 Didier       Roux Member of         the       French Academy         of         Sciences

124 Anthony   J.         Ryan Pro         Vice    Chancellor,     Faculty            of         Science,            The      University       of         Sheffield

125 Jean-Louis           Salager Editor-in-Chief,         Journal            of         Surfactants            and      Detergents

126 Noel         B.                    Salazar President,       European         Association     of            Social  Anthropologists

127 Michele    Saviano President       of         Italian  Association     of         Crystallography,            Director          of         Institute           of

Crystallography-CNR

128 Randy       Schekman Editor-in-Chief,    eLife

129 Sandra      Schmid Cecil  H.        Green  Distinguished Chair   in         Cellular            and      Molecular       Biology;          Professor         and

Chair,  Department     of         Cell     Biology,          University       of         Texas            Southwestern  Medical           Center

130 Trina        Schroer Co-editor,      Traffic;           Professor,        Johns   Hopkins            University

131 Ulrich       Schubert Professor,    Institute           of         Material          Chemistry,            Vienna University       of         Technology

132 Jörg          Schulz Editor-in-Chief,          Journal            of         Neurochemistry;            Chair   and      Full     Professor,        Department     of

Neurology,      RWTH Aachen            University,      Germany

133 André       Sentenac Member       of         the       French Academy         of         Sciences;            Former            Director          of         a          Department     of

Biology           at         the       CEA    (Atomic          Energy Commission)

134 Robert                  Shepherd Director,     Bionics            Institute,          University       of            Melbourne

135 Stuart       Shieber Harvard         University

136 Tom         Stevens Co-editor,      Traffic;           Professor,        University       of            Oregon

137 Jennifer    L.         Stow Professor           and      Deputy            Director,         Research,            Institute           for       Molecular       Bioscience,     The

University       of         Queensland

138 Sona         Strbanova Associate   Professor,        Centre for       the       History            of            Sciences          and      Humanities,    Institute           for

Contemporary History,           Academy         of         Sciences          of         the       Czech            Republic

139 Marlowe  Tessmer Senior           Editor, The      Journal            of         Experimental            Medicine

140 Robert      Tjian President,          Howard           Hughes            Medical           Institute

141 Gerrit       Van     Meer Dean      of         the       Faculty            of         Sciences,            Utrecht            University

142 Petr          Vanýsek Editor,          Journal            of         The      Electrochemical            Society            and      ECS     Electrochemistry        Letters

143 Inder         Verma Editor-in-Chief,          Proceedings    of         The      National            Academy         Of        Sciences          (PNAS)

144 Michael    Way Editor-in-Chief, Journal            of         Cell     Science

145 Heiner      Weber Dean,   Center for       Dentistry         and      Oral     Medicine;            Chairman,       Department     of

Prosthodontics,           University       of         Tuebingen,      Germany

146 Eric          Westhof Directeur,     Institut de        biologie           moléculaire     et            cellulaire         du        CNRS, Strasbourg,     France

147 Kathleen  Wets Publisher,          F1000Prime

148 Felix         Wieland Managing     Editor, FEBS   Letters

149 Liz            Williams Executive    Editor, The      Journal            of         Cell     Biology

150 Mitsuhiro Yanagida Editor-in-Chief,     Genes  to         Cells

151 Alpha       Yap Head,       Division          of         Molecular       Cell     Biology,            Institute           for       Molecular       Bioscience,     The

University       of         Queensland

152 Mary        Yess Deputy   Executive        Director          and      Publisher,        ECS     –            The      Electrochemical         Society

153 Marino     Zerial Max      Planck Director,         Max     Planck Institute           of            Molecular       Cell     Biology           and      Genetics,

Dresden

154 Ya-ping    Zhang Vice-President,            Chinese           Academy         of         Sciences

155 Jiří            Zlatuška Rector          emeritus,         Professor,        Masaryk            University,      Brno,   Czech  Republic

Phân tích thành phần quốc gia của những người đã ký tên trên bản Tuyên ngôn này, dữ liệu tính đến tháng 6 năm 2014 có thể xem trong mục Bản tin