Khoảng cách mới về giới tính

1170 Views 0 Comment
Một thế giới mới đang mở ra cho nữ giới, nhưng trừ khi có những nỗ lực tương xứng để giúp nam giới tìm được sự thăng bằng, kết quả có thể là một thế giới cô đơn cho phụ nữ. Rốt cuộc, cần phải có đủ hai giới để …

Về Giáo dục Tổng quát

1749 Views 0 Comment
Bằng cách dạy cho sinh viên how to think (cách suy nghĩ) hơn là what to think (nội dung suy nghĩ), how to learn (cách học) hơn là what to learn (nội dung học), chương trình giáo dục tri thức tổng quát tạo ra những người có thể thích nghi …